آخرین قسمت‌های پادکست


دارایی ثابت مشهود

حرف حساب۲۱: دارایی ثابت-قسمت اول

دارایی ثابت مشهود به دارایی اطلاق می‌شود که به منظور استفاده در تولید یا عرضه کالاها یا خدمات، اجاره به دیگران و یا برای مقاصد اداری توسط واحد تجاری نگهداری …

افزایش و کاهش حساب

حرف حساب۱۹: افزایش و کاهش حساب

معادله حسابداری از سه جزء دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق مالکانه تشکیل شده است. افزایش و یا کاهش حساب در هرکدام از این حساب‌ها …

بدهی ها

حرف حساب۱۳: بدهی‌ها

بدهی‌ها معرف تعهدات مالی شرکت هستند. زمانی که شرکت دارایی را به صورت نسیه …

دارایی ها

حرف حساب۱۲: دارایی‌ها

دارایی‌های واحد تجاری عبارتند از کلیه اموال و حقوقی که دارای ارزش پولی باشند. دارایی‌های یک واحد …