بسته‌های ویژه بازارکار

یکی از ماموریت‌های اصلی موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم، ارائه خدمات آموزشی کیفی به فراگیران آزاد با هدف تقویت مهارت‌ها و ایجاد فرصت‌های بیشتر جهت ورود به بازارکار است. برای پاسخگویی به این نیاز در حال حاضر بسته‌های ویژه بازارکار با دو عنوان بسته پرورش کمک حسابدار و بسته پرورش کارشناس حسابدار طراحی شده‌اند.


فراگیران بسته‌های ویژه بازارکار، پس از اتمام موفقیت آمیز دوره و ثبت رزومه‌ خود به روی سایت به مشتریان شرکت همکاران سیستم که شامل جامعه‌ای ۳9۰۰۰ نفری هستند جهت انجام مصاحبه شغلی معرفی می‌گردند.

 

فراگیران با شرکت در دوره‌های جامع بازارکار فوت و فن کار را یاد می‌گیرند و برای خودشان فرصت شغلی معتبری می‌سازند.

 

طول هر دوره متناسب با نیازهای آموزشی هر شغل معمولا بین سه تا شش ماه است. در این دوره‌ها، فراگیران ضمن آشنایی با مفاهیم کاربردی، با نحوه کاربری نرم افزارهای همکاران سیستم نیز آشنا شده و آمادگی کامل جهت ورود به بازار کار را کسب خواهند نمود.