ارائه دهنده دوره های آموزشی نرم افزاری
ارائه دهنده دوره های آموزشی نرم افزاری

بسته‌های ویژه بازارکار

این دوره‌ها با هدف پوشش‌دهی نیازهای آموزشی مشاغل موجود در کسب و کار‌های مرتبط با همکاران سیستم طراحی شده است. طول هر دوره متناسب با نیازهای آموزشی هر شغل معمولا بین سه تا شش ماه است. در این دوره‌ها، فراگیران ضمن آشنایی با مفاهیم کاربردی، با نحوه کاربری نرم افزارهای همکاران سیستم نیز آشنا شده و آمادگی کامل جهت ورود به بازار کار را خواهند داشت.

 

 


به زودی … دوره جامع حسابدار خرید


به زودی … دوره جامع حسابدار بهای تمام‌شده


به زودی … دوره جامع حسابدار پیمانکاری