حرف حساب۲۳: دارایی ثابت-قسمت سوم


 

“در این قسمت از حرف حساب با مخارج پس از تحصیل، تجدید ارزیابی و استهلاک انباشته آشنا خواهید شد”

حرف حساب 23مخارج پس از تحصیل، تجدید ارزیابی و استهلاک انباشته
گردآورنده و گویندهعطیه فلاحتی
مدت6.5 دقیقه
قسمت بعدیدرآمد و هزینه

 

در این قسمت از حرف حساب به موضوع مخارج پس از تحصیل، تجدید ارزیابی و استهلاک انباشته، پرداخته می‌شود.

 

مخارج پس از تحصیل دارایی به دو دسته هزینه‌های جاری و مخارج سرمایه تقسیم‌بندی می‌شوند.


هزینه‌های جاری: هزینه‌هایی است که انتظار می‌رود منافع آن‌ها تنها عاید دوره مالی فعلی گردد، در صورتی‌که به دوره‌های بعدی تسری پیدا کرد، بایستی مبلغ آن کم اهمیت باشد که در این صورت به عنوان هزینه دوره منظور می‌گردد و به مبلغ دارایی اضافه نمی‌شود.


مخارج سرمایه: مبالغی است که از نظر مبلغ با اهمیت بوده و بایستی کاری که انجام می‌دهیم باعث منافعی در سال‌های آتی هم گردد.


دسته‌بندی مخارج پس از تحصیل دارایی به شرح زیر است:
1. تعویض و نوسازی
2. گسترش و الحاق
3. هزینه جابجایی و نصب مجدد
4. تعمیر و نگهداری
5. تعمیرات اساسی

 

تجدید ارزیابی: به معنای به‌روز کردن دارایی‌های شرکت است. در واقع افزایش مبلغ دفتری یک دارایی در نتیجه تجدید ارزیابی آن مستقیما تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی ثبت شده و در ترازنامه به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سهام نمایش داده می‌شود.


استهلاک: ثبت مبلغ استهلاک‌پذیر طی سال‌های عمر مفید دارایی در قبال هزینه است. یعنی باید طی عمر مفید باقی‌ مانده دارایی هر سال مبلغی به عنوان هزینه استهلاک ثبت شود تا در نهایت دارایی به مبلغ صفر یا مبلغ بازیافتنی آن برسد.


دو روش قابل پذیرش محاسبه استهلاک در قانون ایران:

  • روش مستقیم
  • روش نزولی


در این قسمت از حرف حساب، نکات تکمیلی و قوانین مهم در مورد مخارج پس از تحصیل، تجدید ارزیابی و استهلاک انباشته را فراخواهید گرفت.

 

 

قسمت بعدی: هزینه و درآمد