حرف حساب۲۵: حساب و اسناد دریافتنی و پرداختنی


 

“در این قسمت از حرف حساب با حساب و اسناد دریافتنی و پرداختنی آشنا خواهید شد”

حرف حساب 25حساب و اسناد دریافتنی و پرداختنی
گردآورنده و گویندهبهزاد مولانی
مدت3.5 دقیقه
قسمت بعدیموجودی نقد و بانک

 

در این قسمت از حرف حساب به موضوع حساب و اسناد دریافتنی و پرداختنی، پرداخته می‌شود.

 

حساب و اسناد دریافتنی و پرداختنی زیرمجموعه بدهی‌های جاری هستند.

 

اسناد دریافتنی تجاری: شرکت یا واحد تجاری ممکن است کالا یا خدمات خود را به صورت اعتباری و در ازای دریافت یک سند کتبی از خریدار، به فروش برساند و مشتری کتباً تعهد می‌کند که در آینده مشخص مبلغ، معین را به شرکت پرداخت کند. یعنی اسناد دریافتنی قابلیت تبدیل به وجه نقد را دارند.

 

حساب دریافتنی تجاری: ممکن است واحد تجاری یا موسسه به صورت اعتباری و بر اساس تعهد یا وعده شفاهی مشتری برای پرداخت وجه نقد، کالا یا خدمات خود را به فروش برساند که اصطلاحا چنین حسابی را حساب نسیه می‌گویند. پس حساب دریافتنی در مقابل فروش نسیه به وجود می‌آید.

 

اسناد پرداختنی تجاری: ماهیتی مخالف با اسناد دریافتنی دارد. در واقع اسناد پرداختنی بیانگر پرداخت مبلغی در آینده است. چرا که پرداخت این مبلغ به وسیله تعهد کتبی تضمین شده است و ناشی از خرید نسیه کالا و خدمات است.

حساب پرداختنی تجاری: ماهیتی مخالف با حساب‌های دریافتنی دارد و به منزله تعهد شفاهی پرداخت وجه در آینده است. حساب پرداختنی مثل اسناد پرداختنی ناشی از خرید نسیه کالا یا خدمات است.

 

در این قسمت از حرف حساب، نکات تکمیلی و مثال‌هایی در مورد حساب و اسناد دریافتنی و پرداختنی را فراخواهید گرفت.

 

 

قسمت بعدی: نقد و بانک