موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم

ارائه‌دهنده خدمات آموزش حضوری و الکترونیکی نرم‌افزارهای همكاران سيستم، مفاهيم به‌روز حسابداری، مالی و فناوری اطلاعاتدوره‌های آموزشی موردنظر خود را جستجو کنیدرایانش ابری و مزایای آن

رایانش ابری و 11 مزیت اصلی آن

رهبرانی وجود دارند که در مورد تعهد به راه‌حل‌های رایانش ابری برای سازمان‌های خود تردید دارند. بنابراین، ما می‌خواهیم در این مقاله 11 مزیت تجاری رایانش ابری را به اشتراک بگذاریم.

حرف حساب ۷۴:استاندارد حسابداری ۱۵

در این قسمت از مجموعه پادکست‌های حرف حساب، درخصوص استاندارد حسابداری شماره 15 با موضوع واگذاری و تغییر طبقه‌بندی سرمایه‌گذاری‌ها صحبت خواهیم کرد.

حرف حساب ۷۲:استاندارد حسابداری ۱۵

در این قسمت از پادکست‌های حرف حساب، می‌خواهیم درخصوص استاندارد حسابداری شماره 15 با موضوع نحوه انعکاس سرمایه‌گذاری‌ها و ارزش آن‌ها در گزارشات مالی صحبت کنیم.

حرف حساب ۷۱:استاندارد حسابداری ۱۵

در این قسمت از مجموعه پادکست‌های حرف حساب، می‌خواهیم درخصوص استاندارد حسابداری شماره 15 با موضوع بهای تمام شده سرمایه گذاری‌ صحبت کنیم.