داستان موفقیتت رو بساز

یکی از ماموریت‌های اصلی موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم، ارائه خدمات آموزشی کیفی به فراگیران آزاد با هدف تقویت مهارت‌ها و ایجاد فرصت‌های بیشتر جهت ورود به بازارکار است.
برای پاسخگویی به این نیاز بسته‌های ویژه بازارکار با دو عنوان بسته پرورش کمک حسابدار و بسته پرورش کارشناس حسابدار طراحی شده است.

فراگیران این دوره‌ها، پس از اتمام موفقیت آمیز دوره و ثبت رزومه‌ی خود به روی سایت موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم به مشتریان شرکت همکاران سیستم که شامل جامعه‌ای 39000 نفری هستند جهت انجام مصاحبه شغلی معرفی می‌گردند.

فراگیران با شرکت در دوره‌های جامع بازارکار فوت و فن کار را یاد می‌گیرند و برای خودشان فرصت شغلی معتبری می‌سازند.

بسته‌های بازارکار چیست؟

این دوره‌ها با هدف پوشش‌دهی نیازهای آموزشی مشاغل موجود در کسب و کار‌های مرتبط با شرکت همکاران سیستم طراحی شده اند. طول هر دوره متناسب با نیازهای آموزشی هر شغل معمولا بین سه تا شش ماه است.

در این دوره‌ها، فراگیران ضمن آشنایی با مفاهیم کاربردی، با نحوه کاربری نرم افزارهای همکاران سیستم نیز آشنا شده و آمادگی کامل جهت ورود به بازار کار را خواهند داشت.
تا کنون دو دوره آموزشی ویژه بازارکار با عناوین بسته پرورش کمک حسابدار و پرورش کارشناس حسابدار طراحی شده‌اند.

چگونه رزومه خود را ثبت نماییم؟

موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم با در نظر گرفتن درخواست‌ها و شرایط مشتریان همکاران سیستم در خصوص جذب نیروی کار از یک طرف و مهارت‌های فراگیران کارجو از طرف دیگر، افراد حائز شرایط را به کارفرمایان جهت انجام مصاحبه‌های شغلی معرفی می‌نماید.
جهت ثبت رزومه خود در سایت میتوانید روی دکمه ثبت رزومه کلیک فرمایید:

 

ثبت رزومه

 

شرکت‌کنندگان در این دوره‌ها چه تجربه‌ای دارند؟

خواندن داستان موفقیت سایر افراد همیشه موضوعی انگیزشی برای قدم گذاشتن در مسیرهای مختلف زندگی و راهی هموار جهت اخذ تصمیم‌گیری‌های درست و مناسب بوده است.

در این خصوص با همراهی و همکاری فراگیران موفق، داستان مسیری را که پیموده‌اند گردآوری و در اختیارتان قرار داده‌ایم.

 

مشاهده داستان موفقیت

دریافت هدیه از موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم

در انتهای راه موسسه‌ پژوهش و آموزش همکاران سیستم با هدف حمایت از فراگیرانی که موفق به جذب در بازارکار شده‌اند اعتبارات آموزشی را جهت تقویت مهارت‌های کسب شده در اختیار آنها قرار خواهد داد.
فراگیرانی که بعد از گذراندن دوره پرورش کمک حسابدار موفق به ورود به بازارکار شده اند 200 هزار تومان و فراگیرانی که بعد از گذراندن دوره پرورش کارشناس حسابدار موفق به ورود به بازارکار شده اند 300 هزار تومان اعتبار آموزشی جهت شرکت در دوره‌های حضوری و الکترونیکی دریافت خواهند کرد.