حرف حساب۲۲: دارایی ثابت-قسمت دوم


“در این قسمت از حرف حساب با موضوع تحصیل و بهای تمام شده دارایی ثابت آشنا خواهید شد”

حرف حساب 22تحصیل و بهای تمام‌شده دارایی ثابت
گردآورنده و گویندهعطیه فلاحتی
مدت5 دقیقه
قسمت بعدیدارایی ثابت-قسمت سوم

 

در این قسمت از حرف حساب به موضوع  تحصیل و بهای تمام‌شده دارایی ثابت، پرداخته می‌شود.

 

تمام دارایی‌ها از جمله دارایی ثابت مشهود و نامشهود در بدو امر به صورت بهای تمام شده ثبت می‌شوند؛ یعنی همه مخارج لازمی که انجام می‌شود تا دارایی قابل استفاده باشد به عنوان بهای تمام شده‌ی ابتدای دوره ثبت می‌گردد.

 

در زمان تحصیل دارایی باید به این نکته توجه کنید که هزینه‌هایی که برای دارایی انجام می‌شود اگر هزینه‌های معمولی برای تحصیل ‌باشد، مثل هزینه حمل و هزینه مالیات باید به بهای تمام‌شده اضافه شود.

 

اما اگر هزینه غیرمعمولی در زمان تحصیل دارایی اتفاق افتاد، این مورد به عنوان هزینه دوره معرفی می‌گردد و به بهای تمام‌شده اضافه نمی‌شود.

 

دارایی‌های نامشهود عبارتند از:

  1. مخارج قبل از بهره‌برداری

       2. حق اختراع

       3. حق تالیف

       4.سرقفلی محل کسب

       5. علائم تجاری

        6. نرم‌افزارها

 

در این قسمت از حرف حساب، نکات تکمیلی در مورد بهای تمام شده دارایی‌ها در زمان تحصیل و تعاریف مربوط به موارد دارایی‌های نامشهود را فراخواهید گرفت.

 

 

قسمت بعدی: مخارج پس از تحصیل، تجدید ارزیابی و استهلاک انباشته