آخرین قسمت‌های پادکست


حرف حساب۲۳: دارایی ثابت-قسمت سوم

حرف حساب۲۳: دارایی ثابت-قسمت سوم

مخارج پس از تحصیل دارایی به دو دسته هزینه‌های جاری و مخارج سرمایه تقسیم‌بندی می‌شوند.هزینه‌های جاری…

دارایی ثابت

حرف حساب۲۲: دارایی ثابت-قسمت دوم

تمام دارایی ها از جمله دارایی ثابت مشهود و نامشهود در بدو امر به صورت بهای تمام شده ثبت می‌شوند؛ یعنی همه مخارج لازمی که انجام می‌شود تا دارایی …

دارایی ثابت مشهود

حرف حساب۲۱: دارایی ثابت-قسمت اول

دارایی ثابت مشهود به دارایی اطلاق می‌شود که به منظور استفاده در تولید یا عرضه کالاها یا خدمات، اجاره به دیگران و یا برای مقاصد اداری توسط واحد تجاری نگهداری …

افزایش و کاهش حساب

حرف حساب۱۹: افزایش و کاهش حساب

معادله حسابداری از سه جزء دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق مالکانه تشکیل شده است. افزایش و یا کاهش حساب در هرکدام از این حساب‌ها …