آخرین قسمت‌های پادکست


در این پادکست می‌خواهیم در مورد ذخایر و نحوه شناسایی آن‌ها و نکات مربوط به ذخایر صحبت کنیم. همانطور که قبلاً گفتیم ذخیره نوعی بدهی است که در سررسید و مبلغ آن ابهام وجود دارد

حرف حساب۵۱:استاندارد حسابداری ۴

در این پادکست از مجموعه پادکست‌های حرف حساب در مورد ذخایر و نحوه شناسایی آن‌ها و نکات مربوط به ذخایر در قالب استاندارد شماره 4 حسابداری صحبت می‌کنیم.

استاندارد حسابداری 4

حرف حساب۵۰:استاندارد حسابداری ۴

در این پادکست میخواهیم در باره استاندارد حسابداری شماره 4 صحبت کنیم.عنوان این استاندارد، حسابداری ذخایر، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی می‌باشد.

اندازه گیری درآمد عملیاتی در استاندارد حسابداری شماره 3

حرف حساب ۴۹:استاندارد حسابداری ۳

در این پادکست می‌خواهیم درباره نحوه اندازه گیری درآمد عملیاتی ناشی از ارائه خدمات و درآمد عملیاتی ناشی از استفاده دیگران از دارایی‌های واحد تجاری صحبت کنیم.

اندازه‌گیری درآمدهای عملیاتی

حرف حساب ۴۸:استاندارد حسابداری ۳

در این قسمت از سری پادکست‌های حرف حساب موضوع اندازه‌گیری درآمدهای عملیاتی طبق استاندارد حسابداری شماره 3 توضیح داده می‌شود.

درآمد های عملیاتی

حرف حساب ۴۷:استاندارد حسابداری ۳

در این قسمت از مجموعه پادکست‌های حرف حساب به موضوع درآمدهای عملیاتی طبق آخرین اصلاحات استاندارد حسابداری شماره 3 پرداخته می‌شود.