آخرین قسمت‌های پادکست


اندازه‌گیری درآمدهای عملیاتی

حرف حساب ۴۸:استاندارد حسابداری ۳

در این قسمت از سری پادکست‌های حرف حساب موضوع اندازه‌گیری درآمدهای عملیاتی طبق استاندارد حسابداری شماره 3 توضیح داده می‌شود.

درآمد های عملیاتی

حرف حساب ۴۷:استاندارد حسابداری ۳

در این قسمت از مجموعه پادکست‌های حرف حساب به موضوع درآمدهای عملیاتی طبق آخرین اصلاحات استاندارد حسابداری شماره 3 پرداخته می‌شود.