آخرین قسمت‌های پادکست

انواع حساب

حرف حساب۱۱: انواع حساب

هدف از سرفصل حساب‌ها، ایجاد امکان طبقه‌بندی و تفکیک حساب‌ها به منظور جمع‌آوری …

معادله حسابداری

حرف حساب۱۰: معادله حسابداری

معادله حسابداری به عنوان پایه و اساس سیستم حسابداری در نظر گرفته شده است که رابطه بین دارایی‌ها، بدهی‌ها و سرمایه …