حرف حساب۵۱:استاندارد حسابداری ۴


حرف حساب 51استاندارد حسابداری 4 – ذخایر و نحوه شناسایی آن‌ها
گردآورنده و گویندهصدیقه گرمسیری
مدت4 دقیقه
قسمت بعدیبدهی‌های و دارایی‌های احتمالی و نحوه شناسایی آن‌ها
 

در این پادکست می‌خواهیم در مورد ذخایر و نحوه شناسایی آن‌ها و نکات مربوط به ذخایر صحبت کنیم.

همانطور که قبلاً گفتیم ذخیره نوعی بدهی است که در سررسید و مبلغ آن ابهام وجود دارد، حال میخواهیم بدانیم شناخت ذخایر باید به چه صورت باشد؟

ذخایر باید در صورت احراز دو معیار، شناسایی گردد:

اول اینکه واحد تجاری یک تعد فعلی دارد که این تعهد در نتیجه رویدادی در گذشته است.

دوم خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد محتمل بوده و مبلغ تعهد به گونه‌ای اتکاپذیر قابل برآورد باشد.

پس در تعریف ذخیره 3 نکته تعهد، امکان وقوع و قابلیت اندازه گیری مطرح می‌گردد. برای ذخایر باید به این نکته توجه گردد که اگر آن بدهی محتمل باشد و اندازه‌گیری آن به صورت قابل اتکایی وجود داشته باشد آن را به عنوان ذخیره شناسایی می‌کنیم در غیر این صورت ذخیره شناسایی نمی‌گردد

 

قسمت بعدی “استاندارد حسابداری 4 – بدهی‌های و دارایی‌های احتمالی و نحوه شناسایی آن‌ها “