حرف حساب ۵۴:استاندارد حسابداری ۵


حرف حساب 54استاندارد حسابداری 5 – حسابداری رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه
گردآورنده و گویندهصدیقه گرمسیری
مدت4 دقیقه
قسمت بعدیاستاندارد حسابداری شماره 8 – موجودی مواد و کالا

در این پادکست می خواهیم درباره استاندارد حسابداری شماره 5 با عنوان حسابداری رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه صحبت کنیم.

 

قسمت قبلی “استاندارد حسابداری 4 -قراردادهای زیان‌بار، زیان عملیاتی آتی و تجدید ساختار “

 

قسمت بعدی “استاندارد حسابداری 8 – موجودی مواد و کالا “