حرف حساب ۶۱:استاندارد حسابداری ۱۱


حرف حساب 62استاندارد حسابداری 11 – مخارج بعد از شناخت، معاوضه و ارزش منصفانه
گردآورنده و گویندهصدیقه گرمسیری
مدت4:30 دقیقه
قسمت بعدی استاندارد حسابداری 11 – بهای تمام شده و تجدید ارزیابی

 

در این قسمت از سری پادکست های حرف حساب، استاندارد حسابداری شماره 11 و موضوع مخارج بعد از شناخت، معاوضه و ارزش منصفانه را پیش خواهیم برد. با ما در ادامه همراه باشید.

 

قسمت بعدی”استاندارد حسابداری 11 – بهای تمام شده و تجدید ارزیابی “