حرف حساب ۶۲:استاندارد حسابداری ۱۱


حرف حساب 62استاندارد حسابداری 11 – بهای تمام شده و تجدید ارزیابی
گردآورنده و گویندهصدیقه گرمسیری
مدت3:45 دقیقه
قسمت بعدی استاندارد حسابداری 11 – تجدید ارزیابی و مازاد تجدید ارزیابی

 

  در این قسمت از سری پادکست های حرف حساب، استاندارد حسابداری شماره 11 و موضوع بهای تمام شده و تجدید ارزیابی را توضیح خواهیم داد. با ما در ادامه همراه باشید.

 

قسمت بعدی”استاندارد حسابداری 11 – تجدید ارزیابی و مازاد تجدید ارزیابی “