حرف حساب ۶۳:استاندارد حسابداری ۱۱


حرف حساب 63استاندارد حسابداری 11 – تجدید ارزیابی و مازاد تجدید ارزیابی
گردآورنده و گویندهصدیقه گرمسیری
مدت3:15 دقیقه
قسمت بعدی استاندارد حسابداری 12 – افشای اطلاعات در خصوص اشخاص وابسته

  در این قسمت از سری پادکست های حرف حساب، استاندارد حسابداری شماره 11 و موضوع تجدید ارزیابی و مازاد تجدید ارزیابی را توضیح خواهیم داد. با ما در ادامه همراه باشید.

 

قسمت بعدی”استاندارد حسابداری 12 – افشای اطلاعات در خصوص اشخاص وابسته “