حرف حساب ۶۵:استاندارد حسابداری ۱۲


حرف حساب 65 استاندارد حسابداری 12 – افشای اطلاعات در خصوص اشخاص وابسته (قسمت دوم)
گردآورنده و گویندهصدیقه گرمسیری
مدت3:45دقیقه
قسمت بعدی استاندارد حسابداری 12 – افشای اطلاعات در خصوص اشخاص وابسته (قسمت سوم)

 

در این قسمت از سری پادکست های حرف حساب، استاندارد حسابداری شماره 12 ادامه موضوع افشای اطلاعات در خصوص اشخاص وابسته را توضیح خواهیم داد. با ما در ادامه همراه باشید.

 

قسمت بعدی “استاندارد حسابداری شماره 12 – افشای اطلاعات در خصوص اشخاص وابسته (قسمت دوم) به زودی …