حرف حساب ۶۴:استاندارد حسابداری ۱۲


حرف حساب 64 استاندارد حسابداری 12 – افشای اطلاعات در خصوص اشخاص وابسته
گردآورنده و گویندهصدیقه گرمسیری
مدت3:58 دقیقه
قسمت بعدی استاندارد حسابداری 12 – افشای اطلاعات در خصوص اشخاص وابسته (قسمت دوم)

در این قسمت از سری پادکست های حرف حساب، استاندارد حسابداری شماره 12 و موضوع افشای اطلاعات در خصوص اشخاص وابسته را توضیح خواهیم داد. با ما در ادامه همراه باشید.

 

قسمت بعدی”استاندارد حسابداری 12 – افشای اطلاعات در خصوص اشخاص وابسته (قسمت دوم)”