حرف حساب ۵۹:استاندارد حسابداری ۱۱


حرف حساب 59استاندارد حسابداری 11 – حسابداری دارایی ثابت مشهود
گردآورنده و گویندهصدیقه گرمسیری
مدت4 دقیقه
قسمت بعدی استاندارد حسابداری 11 – اندازه‌گیری بهای تمام شده

 

در این قسمت از سری پادکست های حرف حساب، استاندارد حسابداری شماره 11 و موضوع حسابداری دارایی ثابت مشهود را پیش خواهیم برد. با ما در ادامه همراه باشید.    

 

قسمت بعدی”استاندارد حسابداری 11 – اندازه‌گیری بهای تمام شده “