حرف حساب ۵۷:استاندارد حسابداری ۸


حرف حساب 57استاندارد حسابداری 8 – بهای تمام شده موجودی مواد و کالا
گردآورنده و گویندهصدیقه گرمسیری
مدت3 دقیقه
قسمت بعدی استاندارد حسابداری 8 – سایر مخارج، روش محاسبه موجوذی مواد و کالا

 

در این پادکست میخواهیم درباره بهای تمام شده موجودی مواد و کالا و چگونگی تخصیص مخارج آنها صحبت کنیم. به صورت کلی بهای تمام شده موجودی‌ها شامل سه قسمت میشود:

  • مخارج خرید
  • مخارج تبدیل
  • سایر مخارجی که برای رساندن کالا یا خدمات به مکان و شرایط فعلی لازم است.

مخارج خرید شامل بهای خرید، حقوق و عوارض گمرکی، حمل و نقل (که مستقیما به خرید مربوط میشوند) به علاوه مخارج دیگری که باید شرایط لازم احراز گردد که این مخارج قابل احتساب در خرید ما هستند. (مثل مخارج تامین مالی واردات مواد و کالا). نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که تخفیفات تجاری باید از بهای خرید کسر گردد.

مخارج تبدیل شامل دو قسمت است، مخارجی که مستقیماً به اقلام تولید شده مربوط می‌شوند، مانند کار مستقیم و مخارجی که به صورت غیر مستقیم به اقلام تولید شده مربوط می‌شوند مانند سربار ثابت و سربار متغیر.  

قسمت بعدی “استاندارد حسابداری 8 – محاسبه موجودی مواد و کالا “