حرف حساب ۶۰:استاندارد حسابداری ۱۱


حرف حساب 60استاندارد حسابداری 11 – اندازه‌گیری بهای تمام شده
گردآورنده و گویندهصدیقه گرمسیری
مدت4 دقیقه
قسمت بعدی استاندارد حسابداری 11 – مخارج بعد از شناخت، معاوضه و ارزش منصفانه

در این قسمت از سری پادکست های حرف حساب، استاندارد حسابداری شماره 11 و موضوع اندازه‌گیری بهای تمام شده را پیش خواهیم برد. با ما در ادامه همراه باشید.    

 

قسمت بعدی”استاندارد حسابداری 11 – مخارج بعد از شناخت، معاوضه و ارزش منصفانه “