بستن حساب سود و زیانی

حرف حساب ۳۳: بستن حساب‌های سود و زیانی

حساب‌های موقت یا سود و زیانی حساب‌هایی هستند که عمر آن‌ها محدود به یک دوره مالی است و مانده آن‌ها به دوره مالی بعد منتقل نمی‌شود.

تراز آزمایشی

حرف حساب ۳۲: تراز آزمایشی

تراز آزمایشی صحت ثبت اسناد و دفاتر را مشخص می‌کند. تراز آزمایشی به چهار صورت دو ستونی، چهار ستونی، شش ستونی و هشت ستونی تهیه می‌شود.

موجودی کالا و مواد

حرف حساب ۲۸: موجودی کالا و مواد

موجودی کالا و مواد بخش مهمی از دارایی‌های جاری شرکت‌ها است. در این قسمت با انواع موجودی کالا آشنا خواهید شد.

نقد و بانک در حسابداری

حرف حساب۲۶: نقد و بانک

با توجه به اینکه تنخواه، صندوق و بانک زیر مجموعه دارایی‌ها هستند، ماهیت این حساب‌ها بدهکار است. یعنی اگر افزایشی در این حساب‌ها داشته باشیم …