حرف حساب۲۶: نقد و بانک


“در این قسمت از حرف حساب با موضوع نقد و بانک آشنا خواهید شد”

حرف حساب 26نقد و بانک
گردآورنده و گویندهزهرا اسماعیلی
مدت4 دقیقه
قسمت بعدیچرخه عملیات شرکت‌ها

 

در این قسمت از حرف حساب به موضوع نقد و بانک، پرداخته می‌شود.

 

نقد: هرچیزی که به بانک ارائه ‌شود، معادل ارزش اسمی‌ آن، بدون هیچ قید و شرطی و فوری توسط بانک پرداخت شود.

 

سرفصل نقد و بانک در حسابداری شامل اقلام زیر می‌باشد:

  • تنخواه: مبلغ پولی است که برای رفع نیازهای مالی کوچک و جاری شرکت‌ها در اختیار کارمندانی از شرکت قرار می‌گیرد. که هدف از این کار پرداخت سریع برای کالاها و خدماتی است که روزمره استفاده می‌شوند.

 

  • صندوق: وجه نقدی است که در گاوصندوق هر شرکت وجود دارد و برای انجام عملیات دریافت و پرداخت جاری شرکت استفاده می‌شود.

 

  • حساب بانکی: بخشی از وجوه نقد شرکت که نزد بانک‌ها نگهداری می‌شود که در حسابداری تحت عنوان حساب بانکی ثبت می‌شود.

 

با توجه به اینکه تنخواه، صندوق و بانک زیر مجموعه دارایی‌ها هستند، ماهیت این حساب‌ها بدهکار است. یعنی اگر افزایشی در این حساب‌ها داشته باشیم در قسمت بدهکار و اگر کاهشی در این حساب‌ها داشته باشیم در قسمت بستانکار ثبت می‌کنیم.

 

در این قسمت از حرف حساب، نکات تکمیلی و مثال‌هایی در مورد نقد و بانک را فراخواهید گرفت.      

قسمت بعدی: چرخه عملیات شرکت‌ها