حرف حساب ۳۱: انبارگردانی و تعدیل موجودی کالا


 

در این قسمت از حرف حساب با انبارگردانی و تعدیل موجودی کالا آشنا خواهید شد”

حرف حساب 31انبارگردانی و تعدیل موجودی کالا
گردآورنده و گویندهمهدیه آمدی
مدت3.5 دقیقه
قسمت بعدیتراز آزمایشی

در هر دوره مالی حداقل یک‌بار کل موجودی‌های شرکت شمارش شده و از لحاظ کسری و مازاد موجود بررسی میشوند،  این عمل انبارگردانی نام دارد.

 

کسری انبار: اگر موجودی واقعی کالا کمتر از موجودی سیستمی باشد.

مازاد انبار: اگر موجودی واقعی کالا بیشتر از مانده واقعی کالا باشد.

 

در انبارگردانی فقط تعداد کالا بررسی شمارش می‌شود و قیمت کالا بررسی نمیشوند.

 

کسری یا اضافی انبار دلایل مختلفی از جمله موارد زیر دارد:

  1. اشتباه در ثبت کالای وارده یا صادره
  2. تبخیر یا شکستگی
  3. اشتباه انباردار
  4. سرقت از انبار

 

نحوه ثبت سند کسری و اضافات انبار:

کسری انبار: کسر و اضافه انبار= بدهکار، موجودی کالا= بستانکار

اضافات انبار: کسر و اضافه انبار= بستانکار، موجودی کالا= بدهکار

 

بستن حساب کسری و اضافات انبار:

در صورت بدهکار بودن مانده حساب کسری و اضافه انبار: خلاصه سود و زیان=بدهکار، کسر و اضافه انبار=بستانکار

در صورت بستانکار بودن مانده حساب کسری و اضافه انبار: خلاصه سود و زیان=بستانکار، کسر و اضافه انبار=بدهکار

 

قسمت بعدی: تراز آزمایشی