حرف حساب ۲۸: موجودی کالا و مواد


 

حرف حساب 28موجودی کالا و مواد
گردآورنده و گویندهبهزاد مولانی
مدت2.5 دقیقه
قسمت بعدیخرید و برگشت از خرید

موجودی کالا و مواد بخش مهمی از دارایی‌های جاری شرکت‌ها است.


موجودی کالا و مواد شامل چهار دسته زیر هستند:

  1. ملزومات مصرفی
  2. موادخام یا ماده اولیه
  3. کالای در جریان ساخت
  4. کالای آماده برای فروش یا ساخته شده

 

در این قسمت از حرف حساب، تعاریف انواع موجودی کالا و مواد را فراخواهید گرفت.

قسمت بعدی: عملیات خرید و برگشت از خرید و هزینه حمل