حرف حساب ۲۷: چرخه عملیات شرکت‌ها


“در این قسمت از حرف حساب با انواع فعالیت و چرخه عملیات شرکت‌ها آشنا خواهید شد”

حرف حساب 27 انواع فعالیت و چرخه عملیات شرکت‌ها
گردآورنده و گوینده مهدیه آمدی
مدت 2.5 دقیقه
قسمت بعدی موجودی کالا

موسسات انتفاعی بر حسب نوع فعالیتی که به آن اشتغال دارند به سه دسته تقسیم می‌شوند:

خدماتی: شرکت‌های خدماتی در ازای ارائه خدمات کارمزد یا حق‌الزحمه دریافت میکنند. مثل بانک‌ها، تعمیرگاه‌ها و …

 

تولیدی یا صنعتی: شرکت‌های تولیدی کالاهای بادوام و مصرفی را با به کارگیری نیروی انسانی ماهر یا ماشین‌آلات می‌سازند. مثل کارخانه‌ها

 

بازرگانی: شرکت‌های بازرگانی فراورده‌ها و کالاها را از شرکت‌های تولیدی خریداری و به خریداران عرضه می‌کنند. مثل فروشگاه‌ها

 

قسمت بعدی: موجودی کالا و مواد