حرف حساب ۳۴: سند افتتاحیه و اختتامیه


 

در این قسمت از حرف حساب با سند افتتاحیه و اختتامیه آشنا خواهید شد”

حرف حساب 34 سند افتتاحیه و اختتامیه
گردآورنده و گوینده زهرا اسماعیلی
مدت 2 دقیقه
قسمت بعدی دفتر نویسی

 

سند افتتاحیه و اختتامیه سندی است که در ابتدا و انتهای سال مالی ثبت می‌شوند.

 

هر شرکتی در شروع دوره مالی یکسری بدهی، موجودی بانک و وجه نقد دارد که باید در دفاتر ثبت شوند. موجودی این حساب‌ها در ابتدای دوره مالی تحت عنوان سند افتتاحیه ثبت می‌شود.

 

در انتهای دوره مالی طبق استانداردهای حسابداری حساب‌های دائمی مثل بدهی و بانک باید بسته شوند. این کار با صدور سند اختتامییه انجام می‌شوند.