حرف حساب ۳۳: بستن حساب‌های سود و زیانی


 

در این قسمت از حرف حساب با بستن حساب‌های سود و زیانی آشنا خواهید شد”

حرف حساب 33بستن حساب‌های سود و زیانی
گردآورنده و گویندهبهزاد مولانی
مدت3 دقیقه
قسمت بعدیسند اختتامیه و افتتاحیه

 

شرکت‌ها برای قضاوت عملکردشان در پایان دوره مالی اقدام به بستن کلیه حساب‌ها می‌کنند.

 

حساب‌های موقت یا سود و زیانی: حساب‌هایی هستند که عمر آن‌ها محدود به یک دوره مالی است و مانده آن‌ها به دوره مالی بعد منتقل نمی‌شود.

 

کلیه حساب‌های درآمد و هزینه جزء حساب‌های موقت هستند. حساب‌های موقت در پایان دوره مالی به یک حساب واسط به نام حساب خلاصه سود و زیان یا سود و زیان جاری بسته می‌شوند.  

 

  • اگر حساب خلاصه سود و زیان بستانکار باشد بیانگر سود است.

 

  • اگر حساب خلاصه سود و زیان بدهکار باشد بیانگر زیان است.

 

قسمت بعدی: سند افتتاحیه و اختتامیه