حرف حساب ۳۰: فروش، برگشت از فروش و تخفیفات فروش


“در این قسمت از حرف حساب با عملیات فروش و برگشت از فروش و تخفیفات فروش آشنا خواهید شد”

حرف حساب 30فروش، برگشت از فروش و تخفیفات فروش
گردآورنده و گویندهعطیه فلاحتی
مدت5 دقیقه
قسمت بعدیموجودی کالا و انبارگردانی

 

در شرکت‌های بازرگانی جهت ثبت معاملات فروش کالا و محاسبه فروش خالص معمولا حساب‌های زیر نگهداری میشود:

  1. حساب فروش
  2. حساب برگشت از فروش و تخفیفات فروش
  3. حساب تخفیفات نقدی فروش

حساب فروش به دو طریق حساب نسیه و فروش نقدی انجام می‌شود.

تخفیفات فروش انواع مختلفی دارند:

  1. تخفیف تجاری فروش: جهت جذب مشتری، فروشنده تخفیفات تبلیغاتی را به خریداران عرضه می‌کند.
  2. تخفیف چانه زنی: تخفیف چانه‌زنی نتیجه توافق بین خریدار و مشتری روی رقم کالا است. 
  3. تخفیف نقدی: فروشنده به خریدار پیشنهاد پرداخت عدد کمتری را به جهت خرید نقدی به خریدار می‌دهد.
  4. تخفیف به دلیل عیب و نقص: گاهی فروشنده به دلیل جلب رضایت مخاطب جهت عدم مرجوعی کردن کالا پیشنهاد پرداخت عدد کمتری را به خریدار می‌دهد.

 

قسمت بعدی: انبارگردانی و تعدیل موجودی کالا