حسابداری در اکسل چگونه است؟

اکسل در حسابداری

نرم افزار اکسل ابزار اصلی بسیاری از شرکت­ های حسابداری است که برای کمک در تعیین نیاز سیستم و تغییراتی که باید اعمال شود، مورد استفاده قرار می گیرد. اکسل به عنوان یکی از پایه های اصلی در بسیاری از صنایع محسوب می شود