حرف حساب ۶۷:استاندارد حسابداری ۱۳


حرف حساب 67 استاندارد حسابداری 13 – حسابداری مخارج تامین مالی
گردآورنده و گویندهصدیقه گرمسیری
مدت4:45 دقیقه
قسمت بعدی استاندارد حسابداری 13 – حسابداری مخارج تامین مالی (قسمت دوم و پایانی)

 

در این قسمت از سری پادکست های حرف حساب، درخصوص استاندارد حسابداری شماره 13 با موضوع حسابداری مخارج تامین مالی صحبت خواهیم کرد. با ما در ادامه همراه باشید.  

 

قسمت بعدی”استاندارد حسابداری 13 – حسابداری مخارج تامین مالی(قسمت دوم)”