حرف حساب ۷۱:استاندارد حسابداری ۱۵


حرف حساب 71 استاندارد حسابداری 15 – بهای تمام شده سرمایه‌گذاری‌
گردآورنده و گوینده صدیقه گرمسیری
مدت 4 دقیقه
قسمت بعدی  استاندارد حسابداری 15 – نحوه انعکاس سرمایه‌گذاری‌ها و ارزش آن‌ها در گزارشات مالی

در این قسمت از سری پادکست های حرف حساب، درخصوص ادامه استاندارد حسابداری شماره 15 با موضوع بهای تمام شده سرمایه گذاری صحبت خواهیم کرد. با ما در ادامه همراه باشید.  

 

قسمت بعدی”استاندارد حسابداری 15 – بهای تمام شده سرمایه‌گذاری‌”