حرف حساب ۶۸:استاندارد حسابداری ۱۳


حرف حساب 68 استاندارد حسابداری 13 – حسابداری مخارج تامین مالی (قسمت دوم)
گردآورنده و گویندهصدیقه گرمسیری
مدت4:15 دقیقه
قسمت بعدی استاندارد حسابداری 15 – حسابداری سرمایه‌گذاری‌ها

  در این قسمت از سری پادکست های حرف حساب، درخصوص ادامه استاندارد حسابداری شماره 13 با موضوع حسابداری مخارج تامین مالی صحبت خواهیم کرد. با ما در ادامه همراه باشید.  

قسمت بعدی”استاندارد حسابداری 15 – حسابداری سرمایه گذاری‌ها”