حرف حساب۲: انواع حسابداری (قسمت دوم)


“در این قسمت با سه نوع حسابداری شامل دولتی، مدیریت و حسابرسی آشنا خواهید شد”

حرف حساب 2انواع حسابداری
گردآورنده و گویندهمهدیه آمدی
مدت2 دقیقه
قسمت بعدیاصول حسابداری- قسمت اول

در قسمت قبلی حرف حساب، انواع حسابداری بیان شد که دو رشته حسابداری مالی و حسابداری صنعتی را توضیح دادیم.
در این قسمت به تفصیل به رشته‌های حسابداری دولتی، حسابداری مدیریت و حسابرسی می‌پردازیم.

  • حسابداری دولتی: هدف اصلی حسابداری دولتی، جمع‌آوری رویدادهای مالی جهت تصمیم‌گیری در مورد بودجه و کنترل بودجه می‌باشد.
  • حسابداری مدیریت: وظیفه گزارش اطلاعات مورد نیاز مدیران را برعهده دارد.
  • حسابرسی: بررسی اسناد و مدارک و گزارش‌های مالی یک موسسه می‌باشد که معمولا حسابرسی در موسسات در دو مرحله انجام می‌گردد. که هدف از حسابرسی اظهار نظر راجع به صحت نسبی گزارش‌های مالی موسسه‌های اقتصادی است.

با شنیدن این پادکست نکات تکمیلی در مورد حسابداری دولتی، حسابداری مدیریت و حسابرسی را فرا خواهید گرفت.

قسمت بعدی: اصول حسابداری (قسمت اول)