حرف حساب۱۵: حقوق مالکانه-قسمت دوم


“در این قسمت از حرف حساب با سرمایه قانونی آشنا خواهید شد”

حرف حساب 15حقوق مالکانه
گردآورنده و گویندهعطیه فلاحتی
مدت3.5 دقیقه
قسمت بعدیحقوق مالکانه-قسمت سوم

در این قسمت از حرف حساب به موضوع سرمایه قانونی که از موارد مربوط به حقوق مالکانه است، پرداخته می‌شود.

سرمایه قانونی قسمتی از حقوق مالکانه است که به وسیله سهام‌داران یا صاحبان اصلی شرکت پرداخت و یا خریداری شده است یا از محل سودهای به‌دست آمده از فعالیت‌های قبلی شرکت به صورت سود سهمی به مالکیت سهام‌داران اضافه شده است.

سود سهمی به سودی اطلاق می‌شود که در پایان سال مالی و بعد از مشخص شدن سود و زیان دوره مالی بنا بر دلایل مختلف از جمله حفظ نقدینگی در شرکت جهت انجام عملیات مالی به جای اینکه به صورت نقدی به سهام‌داران داده شود، به صورت سهم به آن‌ها واگذار می‌گردد.

انواع سهام و نحوه تقسیم آن به دو شکل می‌باشد:
انواع سهام از نظر شکلی:
• سهام بانام
• سهام بی‌نام
انواع سهام از نظر حقوقی:
• سهام عادی
• سهام ممتاز

در این قسمت از حرف حساب، نکات تکمیلی در مورد سرمایه قانونی را فراخواهید گرفت.

قسمت بعدی: حقوق مالکانه (قسمت سوم)