حرف حساب۱: انواع حسابداری ( قسمت اول)


“در این قسمت از حرف حساب با دو نوع حسابداری مالی و صنعتی آشنا خواهید شد”

حرف حساب 1انواع حسابداری
گردآورنده و گویندهمهدیه آمدی
مدت2 دقیقه
قسمت بعدیانواع حسابداری- قسمت دوم

حسابداری به پنج رشته مجزا و تخصصی تقسیم می‌شود که در این قسمت از حرف حساب دو مورد اول به تفصیل شرح داده خواهد شد.
پنج رشته حسابداری به شرح زیر می‌باشد:

  1. حسابداری مالی

2. حسابداری صنعتی

3.حسابداری دولتی

4.حسابداری مدیریت

5.حسابرسی


حسابداری مالی در واقع زیر بنای کلیه رشته‌های حسابداری است که اکثر موسسات بازرگانی از آن استفاده می‌کنند. به دلیل ویژگی‌های این رشته، به آن حسابداری گزارش نیز گفته می‌شود.

در حسابداری صنعتی طریقه محاسبه قیمت تمام شده هر واحد محصول در هر مرحله از تولید، توضیح داده می‌شود. به همین خاطر حسابداری صنعتی به حسابداری بهای تمام شده معروف شده است.


با شنیدن این پادکست نکات تکمیلی در مورد حسابداری مالی و حسابداری صنعتی را فرا خواهید گرفت.

قسمت بعدی: انواع حسابداری(قسمت دوم)