برای علاقه‌مندان به دنیای حسابداری، مسیرهای شغلی متنوع و قابل توسعه‌ای وجود دارد. تاجاییکه می‌توان این مسیر را در بدو ورود به بازارکار در سمت یک کمک حسابدار شروع نمود و به ترتیب و با کسب دانش، تجربه و مهارت ادامه مسیر را به عنوان کارشناس حسابداری، سرپرست حسابداری، رئیس حسابداری و در نهایت مدیر مالی یک سازمان تجربه کرد و ضمن توسعه فردی در سازمان، موفقیت ایجادکرد.

 

در دوره جامع پرورش کارشناس حسابدار(آنلاین-الکترونیکی) تعدادی از دروس به صورت آنلاین و تعدادی به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود. توضیح روش‌‌های برگزاری دوره‌ها به صورت آنلاین و الکترونیکی به شرح زیر ارائه شده است:

دوره‌های آنلاین: فراگیران می‌توانند با استفاده از لینک دوره‌ها، در روز و ساعت تعیین شده، در کلاس‌های آنلاین حضور یابند. این دوره‌ها امکان پرسش و پاسخ و همچنین دسترسی به لینک نرم‌افزار در دوره‌های سیستمی را برای فراگیران فراهم آورده است. 

دوره‌های الکترونیکی: دوره‌های الکترونیکی شامل فیلم‌های آموزشی و تمرین‌های مرتبط با هر دوره می‌باشد که از پیش تهیه و ضبط شده است. فراگیران دوره‌های الکترونیکی، به مدت سه ماه میتوانند به محتواهای آموزشی دسترسی داشته و بر اساس شرایط زمانی و مکانی دلخواه خود اقدام به یادگیری مطالب مورد نظر نمایند.

 

آنچه در دوره جامع پرورش کارشناس حسابدار (آنلاین-الکترونیکی) فرا خواهید گرفت:

1. مفاهیم مالی – آنلاین
2. نرم افزار دفترکل راهکاران – الکترونیکی
3. نرم افزار دریافت و پرداخت راهکاران – الکترونیکی
4. نرم افزار جبران خدمات راهکاران – الکترونیکی
5. اکسل پیشرفته در حسابداری – آنلاین
6. اظهارنامه مالیاتی – آنلاین
7. مالیات بر ارزش افزوده – آنلاین
8. خرید و فروش فصلی – آنلاین

 


جزئیات

مخاطبان
روش برگزاری
مدت دوره آنلاین 74 ساعت
شهریه‌ی دوره الکترونیکی ۱۰.۳۵۰.۰۰۰ ریال
مدت دوره الکترونیکی 11 ساعت

من را از برگزاری دوره‌های جدید آگاه کن


  • نمونه: 09123456789