کارنامه مالی یک سال کاری شرکت یا شخص که جهت محاسبه مالیات به سازمان امور مالیاتی ارایه می‌گردد را اظهارنامه مالیاتی می‌نامند. در این دوره فراگیران با اصول و مفاهیم مورد نیاز برای تهیه اظهارنامه مالیاتی آشنا می‌شوند.

آنچه در دوره اظهارنامه مالیاتی فرا خواهید گرفت:

  • نحوه نصب و راه‌اندازی نرم‌افزار
  • نحوه درج اطلاعات و تطابق با صورت‌های مالی و نکات مهم ورود اطلاعات
  • نحوه ارسال و پشتیبانی اطلاعات ارسال شده
  • خطاها و اشتباهات رایج در ثبت اظهارنامه مالیاتی
  • آموزش قوانین مرتبط با اظهارنامه مالیاتی


جزئیات

مخاطبان
روش برگزاری
مدت دوره حضوری ۸ ساعت
شهریه‌ی خودآموز ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال

من را از برگزاری دوره‌های جدید آگاه کن


  • نمونه: 09123456789