ارائه دهنده دوره های آموزشی نرم افزاری
ارائه دهنده دوره های آموزشی نرم افزاری

 با استفاده از نرم‌افزار دریافت و پرداخت راهکاران شما قادرخواهید بود از وضعیت نقدینگی سازمان خود در لحظه مطلع باشید و اطلاعات کافی و به‌موقع جهت پیش‌بینی از وضعیت نقدینگی در آینده و تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی را در دسترس داشته باشید. همچنین با استفاده از کنترل‌های دقیق روی نگهداری و گردش منابع نقدی سازمان خود ریسک از دست رفتن این دارایی‌ها را به حداقل برسانید.

 

آنچه در دوره دریافت و پرداخت راهکاران فرا خواهید گرفت:

 • فرایندهای اصلی حسابداری دریافت و پرداخت
 • صدور سند حسابداری
 • عملیات تنخواه داری
 • مدیریت و ردیابی وصول اسناد دریافتنی
 • صورت مغایرت بانکی
 • حسابداری ضمانت نامه ها و تضامین
 • جریان وجوه نقد
 • گزارشات

جزئیات

مخاطبان
روش برگزاری
شهریه‌ی دوره حضوری ۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال
شهریه‌ی دوره الکترونیکی ۱،۶۰۰،۰۰۰ ریال
مدت دوره حضوری ۲۰ ساعت
مدت اعتبار دوره الکترونیکی ۳ ماه
مدت دوره الکترونیکی ۴ ساعت
پیشنیاز

درخواست شركت در دوره الکترونیکی


 • نمونه: 02183382599
 • نمونه: 09123456789

درخواست شركت در دوره حضوری


 • نمونه: 02183382599
 • نمونه: 09123456789