به گزارشات ارسالی بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، گزارش خرید و فروش فصلی گفته می‎شود. گزارش خرید و فروش فصلی نام‌های دیگری مانند معاملات فصلی، گزارشات فصلی، گزارشات فصلی موضوع ماده ۱۶۹، صورت معاملات فصلی و … نیز گفته می‌شود. در این دوره ضمن تعریف قوانین مربوطه به جرائم حاصل از عدم اجرای آن، نحوه تهیه گزارشات و ارائه آن پرداخته شده است.

 

آنچه در دوره خرید و فروش فصلی فرا خواهید گرفت:

  • تعریف مواد 147، 148 و 169 قانون مالیات‌های مستقیم
  • ضرورت اجرای ماده 169 در نظام مالیاتی
  • شیوه اجرای ماده 169
  • موارد مشمول و عدم مشمول طبق آیین‌نامه جدید ماده 169
  • جرائم عدم انجام تکالیف قانونی مقرر در ماده 169
  • تهیه فایل خرید و فروش فصلی
  • اثبات فایل تهیه شده


جزئیات

مخاطبان
روش برگزاری
شهریه‌ی دوره حضوری
(ویژه فراگیران آزاد)
۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال
مدت دوره حضوری ۶ ساعت

من را از برگزاری دوره‌های جدید آگاه کن


  • نمونه: 09123456789