یکی از ماموریت‌های اصلی موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم، ارائه خدمات آموزشی به فراگیران با هدف تقویت مهارت‌ها و ایجاد فرصت‌های بیشتر جهت ورود به بازارکار است. جهت تحقق این هدف با در نظر گرفتن نیاز مشتریان همکاران سیستم، سوابق کاری فراگیران کارجو به کارفرمایان پیشنهاد میشود.
در این خصوص لازم است فرم زیر را تکمیل و رزومه خود را به پیوست برای ما ارسال فرمایید.