ERP چیست؟

تعریف برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP) برای برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP) تعاریف متعددی ارائه شده است که تقریبا همگی یک مفهوم را بیان می‌کنند. برای نمونه در ادامه به چند مورد اشاره می‌شود: ERP، یک علم و فن برای مدیریت منابع است. یک راه حل نرم ‌افزاری است که تمام فعالیت‌های واحدهای مختلف سازمان را به … ادامه