حرف حساب ۷۴:استاندارد حسابداری ۱۵


حرف حساب 74 استاندارد حسابداری 15 – واگذاری و تغییر طبقه‌بندی سرمایه‌گذاری‌ها
گردآورنده و گوینده صدیقه گرمسیری
مدت 4:43 دقیقه

در این قسمت از سری پادکست های حرف حساب، درخصوص ادامه استاندارد حسابداری شماره 15 با موضوع واگذاری و تغییر طبقه‌بندی سرمایه‌گذاری‌ها صحبت خواهیم کرد. با ما در ادامه همراه باشید.