حرف حساب ۶۹:استاندارد حسابداری ۱۵


حرف حساب 69  استاندارد حسابداری 15 – حسابداری سرمایه‌گذاری‌ها
گردآورنده و گوینده صدیقه گرمسیری
مدت 4:24 دقیقه
قسمت بعدی  استاندارد حسابداری 15 – طبقه بندی سرمایه‌گذاری‌ها
  در این قسمت از سری پادکست های حرف حساب، درخصوص استاندارد حسابداری شماره 15 با موضوع حسابداری سرمایه گذاری‌ها صحبت خواهیم کرد. با ما در ادامه همراه باشید.  

قسمت بعدی”استاندارد حسابداری 15 – طبقه بندی سرمایه‌گذاری‌ها”