حرف حساب ۷۳:استاندارد حسابداری ۱۵


حرف حساب 73 استاندارد حسابداری 15 – مبلغ دفتری سرمایه‌گذاری‌ها
گردآورنده و گوینده صدیقه گرمسیری
مدت 5 دقیقه
قسمت بعدی  استاندارد حسابداری 15 – واگذاری و تغییر طبقه‌بندی سرمایه‌گذاری‌ها

در این قسمت از سری پادکست های حرف حساب، درخصوص ادامه استاندارد حسابداری شماره 15 با موضوع مبلغ دفتری سرمایه‌گذاری‌ها صحبت خواهیم کرد. با ما در ادامه همراه باشید.  

 

قسمت بعدی”استاندارد حسابداری 15 – واگذاری و تغییر طبقه‌بندی سرمایه‌گذاری‌ها”