حرف حساب ۷۳:استاندارد حسابداری ۱۵


حرف حساب 73استاندارد حسابداری 15 – مبلغ دفتری سرمایه‌گذاری‌ها
گردآورنده و گویندهصدیقه گرمسیری
مدت5 دقیقه
قسمت بعدی استاندارد حسابداری 15 – واگذاری و تغییر طبقه‌بندی سرمایه‌گذاری‌ها

در این قسمت از سری پادکست های حرف حساب، درخصوص ادامه استاندارد حسابداری شماره 15 با موضوع مبلغ دفتری سرمایه‌گذاری‌ها صحبت خواهیم کرد. با ما در ادامه همراه باشید.  

 

قسمت بعدی”استاندارد حسابداری 15 – واگذاری و تغییر طبقه‌بندی سرمایه‌گذاری‌ها”