حرف حساب ۷۰:استاندارد حسابداری ۱۵


حرف حساب 70 استاندارد حسابداری 15 – طبقه بندی سرمایه گذاری‌ها
گردآورنده و گوینده صدیقه گرمسیری
مدت 4:25 دقیقه
قسمت بعدی  استاندارد حسابداری 15 – بهای تمام شده سرمایه‌گذاری‌

در این قسمت از سری پادکست های حرف حساب، درخصوص ادامه استاندارد حسابداری شماره 15 با موضوع طبقه بندی سرمایه گذاری‌ها صحبت خواهیم کرد. با ما در ادامه همراه باشید.

 

قسمت بعدی”استاندارد حسابداری 15 – بهای تمام شده سرمایه‌گذاری‌”