حرف حساب ۷۰:استاندارد حسابداری ۱۵


حرف حساب 70استاندارد حسابداری 15 – طبقه بندی سرمایه گذاری‌ها
گردآورنده و گویندهصدیقه گرمسیری
مدت4:25 دقیقه
قسمت بعدی استاندارد حسابداری 15 – بهای تمام شده سرمایه‌گذاری‌

در این قسمت از سری پادکست های حرف حساب، درخصوص ادامه استاندارد حسابداری شماره 15 با موضوع طبقه بندی سرمایه گذاری‌ها صحبت خواهیم کرد. با ما در ادامه همراه باشید.

 

قسمت بعدی”استاندارد حسابداری 15 – بهای تمام شده سرمایه‌گذاری‌”