حرف حساب ۷۲:استاندارد حسابداری ۱۵


حرف حساب 72 استاندارد حسابداری 15 – نحوه انعکاس سرمایه‌گذاری‌ها و ارزش آن‌ها در گزارشات مالی
گردآورنده و گوینده صدیقه گرمسیری
مدت 4 دقیقه
قسمت بعدی  استاندارد حسابداری 15 – مبلغ دفتری سرمایه‌گذاری‌ها

در این قسمت از سری پادکست های حرف حساب، درخصوص ادامه استاندارد حسابداری شماره 15 با موضوع نحوه انعکاس سرمایه‌گذاری و ارزش آن در گزارشات مالی صحبت خواهیم کرد. با ما در ادامه همراه باشید.  

 

قسمت بعدی”استاندارد حسابداری 15 – مبلغ دفتری سرمایه‌گذاری‌ها”