حرف حساب۷: مفروضات حسابداری (قسمت اول)


“در این قسمت از حرف حساب با مفروضات حسابداری تفکیک شخصیت و دوره مالی آشنا خواهید شد”

حرف حساب 7مفروضات حسابداری
گردآورنده و گویندهبهزاد مولانی
مدت4 دقیقه
قسمت بعدیمفروضات حسابداری- قسمت دوم

در این قسمت از حرف حساب به موضوع مفروضات حسابداری پرداخته می‌شود.

مفروضات حسابداری، فرض‌های اولیه‌ای هستند که بنیان اصول حسابداری، استانداردهای حسابداری و روش‌های حسابداری را شکل می‌دهند. که هرکدام از این مفروضات می‌توانند منشاء یک یا چند اصل حسابداری باشند.

پنج فرض حسابداری شامل:
1. فرض شخصیت جداگانه حسابداری
2.فرض دوره مالی
3. فرض تداوم فعالیت
4. فرض ثبات واحد پولی
5. فرض تعهدی

  • فرض شخصیت جداگانه حسابداری: یکی از اساسی‌ترین مفروضات حسابداری است. این فرض بیانگر این موضوع است که هر واحد اقتصادی، موسسه و یا شرکت بایستی جدای از مالک یا سهام‌دار در نظر گرفته شود و خود دارای یک شخصیت مستقل حقوقی می‌باشد.
  • فرض دوره مالی: واحد اقتصادی به طور مستمر و بی وقفه در حال فعالیت هستند اما نتایج واقعی این فعالیت‌ها را معمولا در پایان اجرای عملیات مربوطه می‌توان به طور دقیق و قطعی تعیین کرد. یعنی پس از اصول مطالبات، فروش دارایی‌ها، اجرای تعهدات و پرداخت بدهی‌هاست که در می‌توان گزارش مالی را استخراج کرد.

در این قسمت از حرف حساب، نکات تکمیلی دو فرض شخصیت جداگانه حسابداری و دوره‌ مالی را فراخواهید گرفت.

قسمت بعدی: مفروضات حسابداری (قسمت دوم)