حرف حساب۱۴: حقوق مالکانه-قسمت اول


“در این قسمت از حرف حساب با حقوق مالکانه آشنا خواهید شد”

حرف حساب 14حقوق مالکانه
گردآورنده و گویندهعطیه فلاحتی
مدت3.5 دقیقه
قسمت بعدیحقوق مالکانه-قسمت دوم

در این قسمت از حرف حساب به موضوع حقوق مالکانه پرداخته می‌شود.

حقوق مالکانه کلمه جدیدی است که بر اساس تغییرات استانداردهای حسابداری در سال 98 به جای حقوق صاحبان سهام استفاده می‌شود.

حقوق مالکانه نشان‌دهنده علایق و مالکیت صاحبان یک واحد تجاری نسبت به دارایی‌های آن واحد است که در واقع از کسر بدهی‌های واحد تجاری از دارایی‌ها بدست می‌آید.

حقوق مالکانه شامل اقلام زیر می‌باشد که در قسمت‌های بعدی حرف حساب به تفصیل در مورد آن‌ها توضیح داده شده است:

  • سرمایه قانونی
  • افزایش سرمایه
  • صرف سهام
  • اندوخته قانونی
  • سود و زیان انباشته
  • سهام خزانه
  • مازاد تجدید ارزیابی موجودی

در این قسمت از حرف حساب، توضیحات و نکات تکمیلی در مورد حقوق مالکانه را فراخواهید گرفت.

قسمت بعدی: حقوق مالکانه (قسمت دوم)