حرف حساب ۶۶:استاندارد حسابداری ۱۲


حرف حساب 66 استاندارد حسابداری 12 – افشای اطلاعات در خصوص اشخاص وابسته (قسمت سوم)
گردآورنده و گویندهصدیقه گرمسیری
مدت5:45 دقیقه
قسمت بعدی استاندارد حسابداری 13 – حسابداری مخارج تامین مالی

 

  در این قسمت از سری پادکست های حرف حساب، استاندارد حسابداری شماره 12 با موضوع افشای اطلاعات در خصوص اشخاص وابسته به پایان خواهد رسید. با ما در ادامه همراه باشید.    

 

قسمت بعدی”استاندارد حسابداری 13 – حسابداری مخارج تامین مالی”