سازمان‌ها به دلایل مختلف نیازمند کنترل منابع در اختیار و ارائه گزارش‌های متنوع بودجه و عملکرد هستند. نرم افزار کنترل بودجه و تامین اعتبار راهکاران بخش عمومی همکاران سیستم ضمن ارائه فرم‌های مورد نیاز به منظور ثبت منابع و مصارف بودجه، امکانی را فراهم می‌کند که کنترل‌های مورد نیاز قانونی و مدیریتی در سطوح مختلف اعمال شوند. این سیستم انوع گزارش‌های مقایسه بودجه و عملکرد به تفکیک سطوح مورد استفاده بودجه‌ای دستگاه‌ها، سازمان‌های و شرکت‌ها را ارائه می‌کند.

ماژول کنترل بودجه و تامین اعتبار راهکاران بخش عمومی همکاران سیستم امکان پیکربندی فرآیند کنترل بودجه و تامین اعتبار را با در نظر گرفتن سطوح مورد نیاز سازمان‌ها را فراهم می‌کند. این فرآیند در سازمان‌های دولتی شامل ثبت ابلاغ بودجه، موافقتنامه، تخصیص، درخواست وجه، تاییدیه درخواست وجه و تامین اعتبار می‌باشد. در سازمان‌های مختلف و با توجه به فرآیندهای داخلی آنها این فرآیند قابل تغییر و اصلاح می‌باشد. همچنین امکان ثبت انواع بودجه مصوب و ابلاغی و انواع منابع تامین اعتبار در این ماژول وجود دارد.

ویژگی تعریف فرآیندهای خاص سازمانی در ماژول کنترل بودجه و تامین اعتبار، زمینه آن را فراهم می‌کند که این ماژول در طیف گسترده‌ای از سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و غیردولتی که موضوع کنترل بودجه را دارند مورد استفاده قرار گیرد. انعطاف‌پذیری در عین وجود کنترل‌های دقیق و کامل از ویژگی‌های منحصر به فرد ماژول کنترل بودجه و تامین اعتبار راهکاران بخش عمومی همکاران سیستم می‌باشد.

موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم برای آشنایی و تسلط شما در خصوص کنترل بودجه و تامین اعتبار، دوره‌ الکترونیکی را در این حوزه منتشر کرده است که مشتریان همکاران سیستم می‌توانند به صورت رایگان این دوره را مشاهده کنند.

آنچه در دوره کنترل بودجه و تامین اعتبار فراخواهید گرفت:

 • معرفی گروه موجودیت
 • معرفی موجودیت بودجه
 • پیکربندی بودجه
 • معرفی فرمول
 • ثبت موجودیت اولیه
 • ساختار کلی گزارش مرور اعتبارات
 • فرمول های مرور اعتبارات
 • درخواست تامین
 • رسیدگی پرداخت
 • عوامل پرداخت
 • معین نوع پرداخت
 • صدور اصلاحیه
 • معرفی الگوی نگاشت
 • عملیات اتوماتیک
 • تعریف نماینده حساب
 • تعریف الگوی سند حسابداری
 • کپی موجودیت ها
 • دریافت از اکسل
 • تنظیمات پیش فرض/شرح استاندارد/کاوشگر


من را از برگزاری دوره‌های جدید آگاه کن


 • نمونه: 09123456789