یکی از مهم‌ترین اهداف نرم افزار حسابداری دولتی، تهیه‌ی اطلاعات مالی منسجم و به‌‌روز سازمان‌ها، نهادها، شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی است. این گروه از اطلاعات، مجموعه‌ی عملیات سازمان‌ها و مؤسسات یاد شده را درقالب شاخص‌های کمی بیان می‌کند و زمینه‌های لازم را برای کنترل، ارائه گزارشات قانونی و برنامه‌ریزی مدیریت فراهم می‌سازد.

همه سازمان‌های دولتی نیاز به گزارش‌‌هایی از سازمان برای ارائه به ذینفعان دارند. ماژول حسابداری دولتی امکان دریافت و ارائه‌ی تمامی گزارش‌های قانونی را به‌شکل سیستمی دارد. این ماژول با ارائه مکانیزم ساخت استاندارد گزارش‌گری، نه تنها از آخرین نسخه پرتکل سناما پشتیبانی می‌کند، بلکه بیش از هر زمان دیگری آمادگی انطباق با استانداردهای مورد نیاز نهادهای نظارتی را دارد.
راهکاران بخش عمومی همکاران سیستم ضمن تامین خروجی‌های مناسب گزارشات قانونی، زیرساخت لازم به منظور ارائه آنلاین این گزارشات به سازمان‌های نظارتی را داراست.

سازمان‌های دولتی بنا به ساختار، اهداف، برنامه‌ها و فعالیت‌های خود، دارای عاملین ذیحساب و یا ادارات کلی می‌باشند که هم به لحاظ عملیات سیستمی طیف متفاوتی از استقلال را دارند و هم به لحاظ منطقه جغرافیایی دارای پراکندگی هستند. گردآوری، نگهداری و ثبت اطلاعات مالی به تفکیک شعب، عاملین ذیحساب و ادارات کل استانی و به صورت متمرکز در یک بانک اطلاعاتی از ویژگی‌های ماژول حسابداری دولتی است که امکان گزارش‌گیری در سطح شعبه، عامل ذیحساب و اداره کل استانی یا به‌شکل سرجمع را فراهم می‌کند.

به کمک نرم افزار حسابداری دولتی اطلاعات مربوط به خرید و فروش از همه‌ی سیستم‌های راهکاران بخش عمومی جمع‌‌آوری شده و اظهارنامه مالیات  بر ارزش افزوده نسخه عمومی و نسخه آلایندگی توسط سیستم صادر می‌‌شود.

موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم برای آشنایی و تسلط شما در خصوص حسابداری راهکاران بخش عمومی، دوره‌ الکترونیکی را در این حوزه منتشر کرده است که مشتریان همکاران سیستم می‌توانند به صورت رایگان این دوره را مشاهده کنند.

آنچه در دوره حسابداری راهکاران بخش عمومی فرا خواهید گرفت:

 • تنظیمات اولیه
 • تعریف ساختار حساب ها
 • حساب های تفصیلی
 • صدور سند حسابداری
 • کنترل رابطه پدر فرزندی تفصیلی ها
 • وضعیت اسناد حسابداری
 • صدور سند اتوماتیک
 • گزارش مرور حساب ها
 • گزارش جامع و سایر گزارشات کاربردی
 • گزارشات قانونی
 • بستن حساب ها
 • صدور اختتامیه و افتتاحیه
 • صدور سند تعدیل بودجه ای
 • راهکار چند سازمانی
 • ساخت گزارش با ابزار کاوشگر


من را از برگزاری دوره‌های جدید آگاه کن


 • نمونه: 09123456789